Предупреждение: preg_match() [<a href='function.preg-match'>function.preg-match</a>]: No ending delimiter '^' found в файле /var/www/tairovco/data/www/tm1.tairov.com.ua/hostcmsfiles/lib/lib_1/lib_config_1.php (строка 42) Научный сборник «Виноградарство и виноделие»
+38 (048) 740-36-76
Современные технологии производства вина
Главная Издательская деятельность Научный сборник «Виноградарство и виноделие»

Научный сборник «Виноградарство и виноделие»

Виноградарство і виноробство. Випуск 45(1)

Збірник присвячений 100-річчю з дня народження Поліни Марківни Штеренберг – відомого ученого в області захисту винограду від шкідників і хвороб, доктора сільськогосподарських наук.
    В збірнику висвітлено питання наукової школи П. М. Штеренберг, визначено теоретичні основи та практичні рекомендації із захисту виноградних насаджень від шкідників і грибних хвороб в умовах використання високоефективних методів та засобів захисту виноградників з метою підвищення урожайності і покращення якості виноградо-виноробної продукції.

Виноградарство і виноробство. Випуск 45(2)

Збірник присвячено актуальним проблемам селекції та сортовивчення. Визначено теоретичні та технологічні засади наукового забезпечення селекції та сортовивчення. Висвітлено результати вивчення сортів винограду, їх біології та адаптації до несприятливих умов в різних регіонах України, охарактеризовано якість вин із сортів винограду.
    Матеріали збірника адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам та студентам сільськогосподарських ВУЗів, вищих наукових закладів, широкому колу фахівців виноградарських господарств.

Виноградарство і виноробство. Випуск 46(1)

У збірнику висвітлено актуальні проблеми виноградного розсадництва та шляхи їх вирішення: історія розвитку та етапи становлення виноградного розсадництві, агротехнологічні прийоми створення та ведення маточних та промислових насаджень винограду, перспективні прийоми технології виробництва, вирощування садивного матеріалу вищих селекційних категорій та засоби прискореного розмноження винограду.
Матеріали збірника адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам та студентам сільськогосподарських вищих наукових закладів, спеціалістам виноградарських господарств виноградно-виноробної галузі АПК.

Виноградарство и виноделие. Выпуск 47

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2010. – Вип. 47. — 212 с.
Друкується за рішенням вченої ради ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» (протокол № .7 від 13.09.2010 р.).
Збірник присвячений 80-річчю з дня народження Григорія Петровича Овчиннікова – відомого ученого в області виноробства, кандидата сільськогосподарських наук.
В збірнику висвітлено питання наукової школи Г. П. Овчиннікова, визначено теоретичні основи та практичні рекомендації щодо виробництва виноматеріалів високої якості, наукового забезпечення селекції та сортовивчення, результати вивчення нових перспективних сортів винограду, їх адаптації до несприятливих умов навколишнього середовища з метою підвищення урожайності і покращення якості виноградно-виноробної продукції, охарактеризовано якість вин із сортів винограду селекції інституту та інших установ.
Матеріали збірника адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам та студентам сільськогосподарських ВНЗів, спеціалістам виноградарських господарств виноградно-виноробної галузі АПК.

Виноградарство і виноробство

 міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2011. – Вип. 48. — 218 с.
Збірник присвячений М. М. Ковалю та І. О. Китаєву — відомим науковцям та організаторам виноградарсько-виноробної науки.
В збірнику висвітлено інноваційні, організаційні та методологічні аспекти сучасної науки про виноград і вино в Україні, визначено теоретичні основи та практичні рекомендації наукового забезпечення селекції та сортовивчення, результати вивчення нових перспективних сортів винограду, їх адаптації до несприятливих умов навколишнього середовища з метою підвищення урожайності і покращення якості виноградно-виноробної продукції, представлено сучасні ресурсоощадні технології грунтообробітку виноградників.
Матеріали збірника адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам та студентам сільськогосподарських ВНЗів, спеціалістам виноградарських господарств виноградарсько-виноробної галузі АПК.
Відповідальна за випуск – заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, Мулюкіна Н. А.

Виноградарство и виноделия. Специальний выпуск

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження В.Є.Таїрова.–Одеса: ННЦ ІВіВ ім.В.Є.Таїрова», 2009. – 198 с.
Друкується за рішенням вченої ради ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» (протокол № . 4 від 17.09.2009 р.)
До збірнику включені наукові доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції щодо сучасного стану та перспектив розвитку науки про виноград і вино у ХХІ столітті.
Матеріали збірника адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам та студентам сільськогосподарських ВНЗів, спеціалістам виноградарських господарств виноградно-виноробної галузі АПК.